Mình có mấy câu đố nè.

1) có 10 đống gạch, có 9 đống là gạch mỗi viên nặng 1kg, còn duy nhất 1
đống có gạch mỗi viên nặng 0.9 kg. Làm cách nào tìm ra đống gạch nặng
0,9kg đó, chỉ bằng một phép làm.


2) Có một người đàn ông đang là áo, bỗng có chuông điện thoại reo lên,
anh ta cuống quá, tưởng cái bàn là là điện thoại, nên cầm lên nghe, hậu
quả là tai trái của anh ta bị bỏng, nhưng hỏi tại sao, tai phải của anh
ta cũng bị bỏng nốt ?? :P


3) Tìm số tiếp theo trong dãy số sau:


6, 20, 62, 188,.......