Lắm lúc...
...Ước gì đừng kó mắt...

Để ko fải thấy người người nối bước nhau ra đi
Để ko fải khóc
Để ko fải giả vờ là ko thấy

Để ko fải nhắm mắt lại
...Ước gì đừng kó tai...
Để ko fải nghe lờy vĩnh biệt

Để ko fải nghe tiếng êu thương ai kia trao cho ai đó

Để ko fải giả vờ ko nghe

Để ko fãi bỵt tai lại


...Ước gì đừng kó miệng..
Để ko fải than thở

Để ko fải trách móc

Để ko fải giả vờ kâm

Để ko fải giả vờ bịt miệng lại
...Ước gì đừng kó mũi...
Để ko fải ngửi thấy mùi êu thương bay đi

Để ko fải ngửi thấy nó ở nơi xa xôi lắm

Để ko fải giả vờ ko ngửi thấy

Để ko fải giả vờ nín thở...đợy chờ tim mình ngừng đập

...Ước gì đửng kó tay ...
Để ko fải vậy vùng trong tuyệt vọng

Đẻ ko fải mò mẫm tìm kím 1 ai

Để ko fải giả vờ bỏ tay ra

Để ko fải buông tay thật

...Ước gì đừng kó niềm tin...
Để ko fải thất vọng khi bị fản bộy
Để ko fải tuyệt vọng ròy tự bỏ
Để ko fải giả vờ ko tin
Để ko fải ép mỳnh ko tin nữa


...Ước gì đừng kó trí nhớ...
Để ko fải nhớ những kỉ niệm đã wa

Để ko fải nhớ rằng tất kả đã chấm dứt

Để ko fải giả vờ wên

Để ko fải ép mình đừng nhớ

...Ước gì mình đừng sống...
Để ko làm ai buồn
Để ko ai làm buồn
Để đừng ai dằn vặt
Để đừng đớn đau
Và đừng ray rứt ....